Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 26/05/2020