Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 20/06/2020