ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2020, Microsoft Office document icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6, Microsoft Office document icon ΥΔ ΚΩΛΥΜΑ
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943-21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας:22943-21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από το Σάββατο 01/08/2020 έως και Δευτέρα 10/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ.
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη