Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 04/08/2020