Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 11/08/2020