Επανάληψη της υπ’ αριθμού 5778/28-04-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο “Προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης” Ομάδα Α’ Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας