Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 09/09/2020