Προμήθεια μελανιών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τα τηλεομοιότυπα των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020