Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 17/11/2020