Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 01/12/2020