Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 15/06/2021