Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 04/05/2022 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για την ειδικότητα ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/04/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21029), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από το Σάββατο 16-4-2022 έως και Δευτέρα 25-4-2022. Λόγω της αργίας της Δευτέρας του Πάσχα, η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 26-4-2022.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 10/02/2022 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 10/02/2022 - Προκήρυξη - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των ετών 2022 – 2023 – 2024»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 07/01/2022 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΡΕΑΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 27/12/2021 - Διαγωνισμός - Ανάθεση του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» με α.α. ΕΣΗΔΗΣ:185778
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 17/12/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:184373
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 06/12/2021 - Προκήρυξη - Παροχή Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών
  Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 06-01-2022. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 29/11/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας cpv 39830000-9
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/11/2021 - Διαγωνισμός - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2
  ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ » με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:142699
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες