Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 01/03/2023 - Προκήρυξη - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/02/2023 - Προκήρυξη - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/02/2023 - Διαγωνισμός - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ANABΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ"
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 20/01/2023 - Διαγωνισμός - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 16/01/2023 - Προκήρυξη - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τοπικής Κοινότητας Ραφήνας»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/01/2023 - Προκήρυξη - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 21/12/2022 - Προκήρυξη - Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τοπικής Κοινότητας Ραφήνας
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/12/2022 - Διαγωνισμός - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 25445/9-12-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 25445/9-12-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄/6), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112)
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/12/2022 - Διαγωνισμός - ANABΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/12/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (Φ.Ε.Κ.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr. ή εναλλακτικά στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα- 19009 (Πληροφορίες: Σοφία Παπαγεωργίου, Βασιλική Φωτιάδη, στα τηλ: 22943 – 21056, 21029), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών,  δηλαδή από 10-12-2022,  ημέρα   Σάββατο   έως  και τις 14-12-2022 ημέρα  Τετάρτη

  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες