Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 06/08/2019 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ''

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ''

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • 05/08/2019 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ «Π.Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ «Π.Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

 • 14/07/2019 - Προκήρυξη - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ


  ΕΔΩ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 • 12/07/2019 - Διαγωνισμός - AΠOTEΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2019
 • 09/07/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ


  ΕΔΩ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 • 02/07/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ΄΄
 • 14/06/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε.

  ΕΔΩ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΔΩ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • 16/05/2019 - Διαγωνισμός - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010”

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010”

  “Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010”

 • 13/04/2019 - Διαγωνισμός - Ανοικτός ηλ. διαγωνισμός για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών - ΝΕΟ

  Ανοικτός ηλ. διαγωνισμός για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών - ΝΕΟ

  Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (247.969,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

  Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

 • 11/04/2019 - Διαγωνισμός - Κατασκευή αγωγού ύδρευσης οδού Καρπασίας και πύκνωση δικτύου ομβρίων

  Κατασκευή αγωγού ύδρευσης οδού Καρπασίας και πύκνωση δικτύου ομβρίων


  Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 189.718,15 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

  Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Σελίδες