Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 15/07/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από την Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη 27/7/2021.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/07/2021 - Διαγωνισμός - Δαπάνες Καθαρισμού Οικοπέδων βάση της 4ης /2012 Πυροσβεστική Διάταξης
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/06/2021 - Διαγωνισμός - Προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 21/05/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 13/05/2021 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 27/04/2021 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την ειδικότητα ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 27/04/2021 - Διαγωνισμός - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021/ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/04/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα Έτη 2021 – 2022 – 2023

  Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας

  για τα Έτη 2021 – 2022 – 2023

  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Αξίας 210.000,00€

  Προαίρεση 10% 21.000,00€

  Συνολικής αξίας 231.000,00€

  Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Aρ. πρωτ. 4742 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 108837 με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 06 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00
   

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/03/2021 - Διαγωνισμός - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/03/2021 - Διαγωνισμός - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ”ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες