Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 19/01/2021 - Διαγωνισμός - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 13/01/2021 - Διαγωνισμός - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 12/01/2021 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 31/12/2020 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.16077- 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/12/2020 - Προκήρυξη - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «Αγορά ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 23/12/2020 - Διαγωνισμός - Παροχή Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών – Σύνδεσης Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας έτους 2020 - 2021
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/11/2020 - Διαγωνισμός - Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ:87450)
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/11/2020 - Διαγωνισμός - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ:93804)
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 23/11/2020 - Διαγωνισμός - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 17/11/2020 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες