Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 27/12/2021 - Διαγωνισμός - Ανάθεση του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» με α.α. ΕΣΗΔΗΣ:185778
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 17/12/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:184373
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 06/12/2021 - Προκήρυξη - Παροχή Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών
  Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 06-01-2022. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 29/11/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας cpv 39830000-9
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/11/2021 - Διαγωνισμός - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2
  ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ » με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:142699
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/11/2021 - Διαγωνισμός - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1
  ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:142583
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/10/2021 - Διαγωνισμός - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, διάρκειας τριών (3) ετών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 22/10/2021 - Διαγωνισμός - ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΤ 192 ΔΙΩΝΗΣ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 19/10/2021 - Διαγωνισμός - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 27/09/2021 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες