Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 15/06/2021 - Διαγωνισμός - Προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 21/05/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 13/05/2021 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 27/04/2021 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την ειδικότητα ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 27/04/2021 - Διαγωνισμός - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021/ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/04/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα Έτη 2021 – 2022 – 2023

  Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας

  για τα Έτη 2021 – 2022 – 2023

  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Αξίας 210.000,00€

  Προαίρεση 10% 21.000,00€

  Συνολικής αξίας 231.000,00€

  Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Aρ. πρωτ. 4742 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 108837 με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 06 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00
   

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/03/2021 - Διαγωνισμός - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/03/2021 - Διαγωνισμός - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ”ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/03/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ. Κ. 190 09, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21029), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από το Σάββατο 27/3/2021 έως και Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 14:00μ.μ.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 04/03/2021 - Προκήρυξη - Απόφαση 59/2021 της Ο.Ε. περί μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το διαγωνισμό ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΟΧΥΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ-ESCAPE ROOM
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες