Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 25/02/2021 - Προκήρυξη - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της υπ αρ. πρωτ.2436/1-2-21 ανακοίνωσης για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης & πρασίνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 19/02/2021 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 14/02/2021 - Διαγωνισμός - Απόφαση 39/2021 της Οικονομικής Επιτροπής «περί μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την ανάθεση του έργου: Παρεμβάσεις αποκατάστασης και και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στο λόφο του οχυρού- υποέργο 2: οικοδομικές ε
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 05/02/2021 - Προκήρυξη - ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 19/01/2021 - Διαγωνισμός - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 13/01/2021 - Διαγωνισμός - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 12/01/2021 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 31/12/2020 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.16077- 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/12/2020 - Προκήρυξη - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «Αγορά ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 23/12/2020 - Διαγωνισμός - Παροχή Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών – Σύνδεσης Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας έτους 2020 - 2021
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες