Γαβριήλ Παναγιώτης 

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

  • Τη διαχείριση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας
  • Τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου
  • Τα θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, ψηφιακής πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
  • Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
  • Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
  • Την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
  • Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Αθλητισμού

Παρατείνεται η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής