Κάρλος Σπυρίδων 

Αντιδήμαρχος με αντικείμενο

τον συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών για την ολοκλήρωση της συλλογής και μεταφοράς των βλαστικών υπολειμμάτων και την εν γένει διαχείριση του πρασίνου στις πληγείσες περιοχές. Η θητεία του παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2023.

Παρατείνεται η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής έως την 31η Αυγούστου 2023.