Πάντζας Σπύρος 

  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας
  • Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
  • Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οδοσήμανσης
  • Τη διαχείριση των θεμάτων της Διεύθυνσης για την Προστασία και Ανάπτυξη του Αστικού και Περιαστικού Χώρου
  • Τη Δημοτική Συγκοινωνία
  • Τη διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Πολιτισμού
  • Το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των υποδομών του Δήμου
  • Τη διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία, καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου

Παρατείνεται η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεννήθηκε  30 Ιουνίου 1980, κατοικεί στην Καλλιτεχνούπολη του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου από το 1986. Σήμερα είναι στέλεχος βιομηχανίας παραγωγής ρητινών και βιοκαυσίμων και ελεύθερος επαγγελματίας ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου Ραφήνας , με πτυχία ανώτερης δραματικής σχολής, Διοίκησης Επιχειρήσεων , Αγγλικών και Γερμανικών.

Διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής από το 2014 έως το 2019 ως εντεταλμένος αθλητισμού και αθλητικών υποδομών,αντιπρόεδρος της επιτροπής λαϊκών αγορών. Επίσης ήταν μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 2019 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου και σήμερα είναι  Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Παιδείας.