Κυριακή, 26 Μαΐου,2024

Αποκομοιδή Βλαστικών,Ογκωδών,Οικοδομικών (Α.Ε.Κ.Κ) και Λοιπών Απορριμμάτων

 1.  

 2. 1. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 3. Τα ογκώδη απορρίμματα είναι στρώματα, έπιπλα και λοιπά αντικείμενα. Τα ογκώδη δεν αναμειγνύονται με τα απορρίμματα κήπου.

 1. 2. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ


 2. Η υπηρεσία Καθαριότητας δε συλλέγει απόβλητα οικοδομικά υλικά. Η απόρριψη των οικοδομικών υλικών γίνεται σε ειδικούς κάδους με επιμέλεια του δημότη και του επιβλέποντος μηχανικού.

 1. 3. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ


Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και ανάλογα με το είδος και τον όγκο των βλαστικών, θα πρέπει να τοποθετούνται μπροστά από τις οικίες ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών αλλά και αυτοκινήτων, ως εξής: Α) Τα φύλλα, τα ξερά άνθη, τα υπολείμματα καθαρισμού κήπων και το γκαζόν πάντα μέσα σε σακούλες (δεμένες). Β) Τα κλαδέματα  δέντρων, θάμνων, ή κοπές αυτών να συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα για την εύκολη αποκομιδή τους από την υπηρεσία του Δήμου και να τοποθετούνται πάντα μπροστά στην οικία στην  άκρη του πεζοδρομίου.

Η απομάκρυνση των ανωτέρω μπορεί να γίνει με τέσσερεις  (4) τρόπους :

 1. 1. Με ιδιωτικούς αδειοδοτημένους κάδους.
 2.  
 3. 2. Με την νόμιμη διαχείριση τους από τους επαγγελματίες κηποτέχνες.
 4.  
 5. 3. Μέσω της υπηρεσίας αποκομιδής του Δήμου κατόπιν αιτήσεως, πληρωμής του αντίστοιχου αντίτιμου και ένταξης στον προγραμματισμό της. Τα βλαστικά υλικά πρέπει να είναι τοποθετημένα σε θέση πλησίον της κατοικίας ώστε να μην προκαλούνται ζημιές από τα ειδικά μηχανήματα του
 6. Δήμου (αρπάγη) κατά την απομάκρυνση, να μην βρίσκονται ι κάτω από καλώδια της ΔΕΗ ή δένδρα και να μην είναι αναμειγμένα με άλλα υλικά όπως πέτρες, χώματα, γλάστρες κ.λ.π. 

 7. 4. Με την απομάκρυνση τους από τον κάτοικο της ιδιοκτησίας, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, σε αδειοδοτημενο χώρο.
 1.