Πέμπτη, 30 Μαΐου,2024

Κοινωνικής Μέριμνας - Προσχολικής Ηλικίας

Ο σκοπός μας

Η εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας (Παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ) και της τρίτης ηλικίας(ΚΑΠΗ) καθώς και η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την ανάδειξη των σκοπών αυτών.

Η οργάνωση παιδικών σταθμών στο Δήμο Ραφήνας − Πικερμίου, που έχουν την παροχή σύγχρονης Προσχολικής Αγωγής Εκπαίδευσης, Ψυχαγωγίας, Διατροφής και φύλαξης των νηπίων με σκοπό την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την εξυπηρέτηση της υγείας τους, την ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων, την υποστήριξη της ανάπτυξης της γλωσσικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και σκέψης τους και την απόκτηση όλων εκείνων των αναγκαίων υγιεινών και ηθικών συνηθειών ενός πολιτισμένου ανθρώπου και την προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον καθώς και την υποβοήθηση και συμπλήρωση της αγωγής που δίνει η οικογένεια με εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

H βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μέσα από τη συντροφικότητα, την ενασχόληση, την ψυχαγωγία, την ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών κ.λπ. Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη στο κοινωνικό σύνολο. Η σωστή και πλήρης ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους (εφαρμογή προγράμματος της εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων που συνίσταται στην παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου). Η παροχή υπηρεσιών προς πολίτες χωρίς οικογενειακό περιβάλλον μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»