Τρίτη, 16 Ιουλίου,2024

Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου “Παναγιώτης Σκούφος”

Διεύθυνση: Rafina 190 09

Τηλέφωνο: 2294 025771