Βασιλικού Βαλερή, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος & διασφάλισης ισότητας των φύλων.

Κατσουλάκης Δημήτριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα συντήρησης και επέκτασης πρασίνου και διαχείρισης των συνεργείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας.