Τετάρτη, 17 Ιουλίου,2024

Σύνθεση

 • Αικατερίνη Παπαδοπούλου (Πρόεδρος)
 • Σπυρίδων Κάρλος (Αντιπρόεδρος)
 • Ανδρέας Βασιλόπουλος (Γενικός Γραμματέας)
 • Κωνσταντίνος Ξηντάρας
 • Χριστίνα Λαμπίρη
 • Σωτήριος Σκούφος
 • Γεώργιος Δουβίτσας
 • Μάριος Διαγγελάκης
 • Μαρία Αποστολάκη
 • Αικατερίνη Λύγκου
 • Βασίλειος Μπουρνιάς
 • Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος
 • Αλέξανδρος Νικολόπουλος
 • Κωνσταντίνα Μακρή
 • Νικόλαος Ψωμάς
 • Σταυρούλα Δελή
 • Θωμάς Μαυρογόνατος
 • Ευάγγελος Μπουρνούς
 • Σάββας Αραπκιλής
 • Σπυρίδων Λουκάτος
 • Παύλος Ιωάννης Μπατάλης
 • Δημήτριος Κατσουλάκης
 • Στυλιανός Αλειφαντής
 • Παναγιώτης Ευαγγέλου
 • Εμμανουέλα Τερζοπούλου