Κυριακή, 26 Μαΐου,2024

Μωβ Κάδος

 

 Τι βάζουμε στον Μώβ Κάδο:

 
ü  Ένδυση καθαρή χωρίς πολλές φθορές

ü  Υποδήματα καθαρά