Κυριακή, 1 Οκτωβρίου,2023

Προϋπολογισμοί ΔΟΠΑΠ

 

ΤίτλοςΚατεβάστε
12/09/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 Κατεβάστε
04/08/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Κατεβάστε
12/07/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 Κατεβάστε
13/06/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΜΑΙΟΣ 2023 Κατεβάστε
15/05/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 Κατεβάστε
05/04/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 Κατεβάστε
15/02/2023 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Κατεβάστε
21/12/2022 - ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Κατεβάστε
14/11/2022 - ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Κατεβάστε
11/10/2022 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Κατεβάστε
19/09/2022 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 Κατεβάστε
08/08/2022 - ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 Κατεβάστε
08/06/2022 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΜΑΪΟΣ 2022 Κατεβάστε
16/05/2022 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 Κατεβάστε
20/05/2022 - ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 Κατεβάστε
13/04/2022 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 Κατεβάστε
21/12/2021 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 Κατεβάστε
21/12/2021 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 10η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) Κατεβάστε
17/12/2021 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Κατεβάστε
11/11/2021 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΠΑΠ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 Κατεβάστε