Κυριακή, 26 Μαΐου,2024

Υποχρεώσεις Κατοίκων & Επιχειρήσεων

 

Α. Γενικές υποχρεώσεις κατοίκων & επιχειρήσεων

 
 1. 1. Να γνωρίζουν και να τηρούν το πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή απορριμμάτων σύμμεικτων, ανακύκλωσης, Βιοαποβλήτων όπως περιγράφεται στον πίνακα αποκομιδής απορριμμάτων
 2.  
 3. 2. Να τοποθετούν τα σύμμεικτα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους.
 4.  
 5. 3. Να μην  αφήνουν ποτέ τα σκουπίδια εκτός κάδων
 6.  
 7. 4. Να εναποθέτουν τα απορριπτέα υλικά μέσα στους αντίστοιχους κάδους αποκομιδής : πράσινους για σύμμεικτα απορρίματα, Μπλε για ανακύκλωση, Καφέ για Βιοαπόβλητα, Κίτρινους για χαρτί.
 8.  
 9. 5. Οι ηλεκτρικές συσκευές συλλέγονται από το τμήμα Αποκομιδής κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου και πληρωμή αντιτίμου και μεταφέρονται σε χώρο διαχείρισης.
 10.  
 11. 6. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν και για τους υπεύθυνους καθαριότητας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων.

 

 1. 1. Η καθαριότητα στην πόλη μας είναι υπόθεση όλων μας
 2.  

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την καθαριότητα της πόλης επικοινωνούμε στο τηλέφωνο της υπηρεσίας Καθαριότητος του Δήμου μας στο: 2294321040 ή στο email: kathariotita@0164.syzefxis.gov.gr, επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε σε πραγματικό χρόνο προβλήματα καθαριότητας, πρασίνου και άλλα και ενημερώνουμε τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα.

 1. 2. Τηρούμε τον κανονισμό καθαριότητας
 

Ενημερωνόμαστε και τηρούμε το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. Το σύνολο του κανονισμού καθαριότητας και της Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης  είναι στη διεύθυνση: https://rafina-pikermi.gr/perivallon-poiotita-zois/kanonismos-kathariotitas-prasinoy-perivallontos-dimos-rafinas-pikermioy/kanonismos-kathariotitas-prasinoy-perivallontos-dimos-rafinas-pikermioy/

Καταστήματα και επιχειρήσεις

 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν:   α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.   β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Τα καταστήματα που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο των κάθε είδους απορριμμάτων τους Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά. Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί.