Κανονισμός καθαριότητας – πρασίνου – περιβάλλοντος