Παρασκευή, 12 Απριλίου,2024

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΤίτλοςΚατεβάστε
25-07-2023 13:51:04 - Απόφαση Ο.Ε. 133/2023 περί (Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης διοδίων οχημάτων του δήμου , στο όνομα της υπαλλήλου Κατσιπουλάκη Θεονύμφης. Κατεβάστε
25-07-2023 12:45:44 - Απόφαση Ο.Ε 158/2023 περί (Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής της παιδικής χαράς στη διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41/ΡΑΦΗΝΑ). Κατεβάστε
25-07-2023 12:38:45 - Απόφαση Ο.Ε περί 157/2023 (Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής της παιδικής χαράς στη διεύθυνση ΣΑΠΑΡΗ/ΡΑΦΗΝΑ). Κατεβάστε
25-07-2023 12:28:27 - Απόφαση Ο.Ε 151/2023 περί (Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΥΡΑΣ/ΡΑΦΗΝΑ). Κατεβάστε
25-07-2023 12:08:47 - Απόφαση Ο.Ε 139/2023 περί (Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής του δημοτικού περιπτέρου στη διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ/ΡΑΦΗΝΑ). Κατεβάστε
25-07-2023 11:55:25 - Απόφαση Ο.Ε 135/2023 περί (Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε προπληρωμής για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση ΑΥΡΑΣ/ΡΑΦΗΝΑ, στο όνομα της υπαλλήλου Κατσιπουλάκη Θεονύμφης). Κατεβάστε
25-07-2023 11:37:04 - Απόφαση Ο.Ε 134/2023 περί (Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας οχημάτων του δήμου στο όνομα της υπαλλήλου Κατσιπουλάκη Θεονύμφης.) Κατεβάστε
18-07-2023 14:39:35 - ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 150/2023 { ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ( ΟΔΟΥ ΠΕΙΣΑΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. 69 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ} Κατεβάστε
03-07-2023 10:50:29 - ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Ε 315/2021 ΚΑΙ 310/2022 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Κατεβάστε
30-06-2023 12:26:56 - Απόφαση Ο.Ε. 142/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά δικαστικής απόφασης. Κατεβάστε
30-06-2023 12:23:50 - ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 141/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης πρώην Αντιδημάρχου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Κατεβάστε
30-06-2023 12:20:38 - ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 140/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δημάρχου ενώπιον του Α' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Κατεβάστε
23-06-2023 10:46:59 - Απόφαση Ο.Ε. 136/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ' αριθ. 323/2023 απόφασης Δημάρχου, βάσει του αρ.58 παρ. 2 Ν.3852/2010. Κατεβάστε
19-06-2023 14:58:33 - Απόφαση Ο.Ε. 130/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί ανάθεσης του νομικού χειρισμού και της εκπροσώπησης του Δήμου στην υπόθεση της Αγωγής Ε. Κωστόπουλου. Κατεβάστε
19-06-2023 11:10:03 - Απόφαση Ο.Ε. υπ΄αρ. 127/2023 περί εξειδίκευσης πίστωσης προϋπολογισμού «Λοιπές επιστροφές» σύμφωνα με το ΠΕΑ 2044/25-5-2023 του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. Κατεβάστε
08-06-2023 15:01:42 - Απόφαση Ο.Ε. 123/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αμοιβής του συνηγόρου υπεράσπισης πρώην Αντιδημάρχου για τις παραστάσεις μηνός Ιουνίου 2023 ενώπιον του Τριμ. Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Κατεβάστε
08-06-2023 14:53:32 - Απόφαση Ο.Ε. 122/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αμοιβής των συνηγόρων υπεράσπισης του Δημάρχου για τις παραστάσεις μηνός Ιουνίου 2023 ενώπιον του Τριμ. Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Κατεβάστε
08-06-2023 14:46:16 - Απόφαση Ο.Ε. 121/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ κατά Αίτησης του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και ανάθεσης της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατεβάστε
08-06-2023 14:43:14 - Απόφαση Ο.Ε. 120/2023 με θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ' αριθ. 281/2023 απόφασης Δημάρχου, βάσει του αρ.58 παρ. 2 Ν.3852/2010 Κατεβάστε
08-06-2023 12:06:31 - ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 119/2023 ( ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.700.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 59/2022 ΜΕΛΕΤΗ) Κατεβάστε